Hướng dẫn thay đổi chữ “Wellcome” Khi máy tính khởi động

Bạn muốn thay đổi máy tính của mình trông đẹp và thân thiện hơn chút, có thể thay đổi dòng chữ “Wellcome” khi mở máy bằng 1 dòng thân thiện và mới mẻ hơn, theo hướng dẫn của mình nhé. Nào bắt đầu thôi Bước 1: Chúng ta tải công cụ hỗ trợ là: Resource […]

Các biến môi trường trong Windows

Mình sưu tầm lại để tiện cho các bạn code đỡ phải đi tìm lâu: VARIABLE WINDOWS 10%ALLUSERSPROFILE% C:\ProgramData%APPDATA% C:\Users\{username}\AppData\Roaming%COMMONPROGRAMFILES% C:\Program Files\Common Files%COMMONPROGRAMFILES(x86)% C:\Program Files (x86)\Common Files%CommonProgramW6432% C:\Program Files\Common Files%COMSPEC% C:\Windows\System32\cmd.exe%HOMEDRIVE% C:\%HOMEPATH% C:\Users\{username}%LOCALAPPDATA% C:\Users\{username}\AppData\Local%LOGONSERVER% \\{domain_logon_server}%PATH% C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem%PathExt% .com;.exe;.bat;.cmd;.vbs;.vbe;.js;.jse;.wsf;.wsh;.msc%PROGRAMDATA% C:\ProgramData%PROGRAMFILES% C:\Program Files%ProgramW6432% C:\Program Files%PROGRAMFILES(X86)% C:\Program Files (x86)%PROMPT% PG%SystemDrive% C:%SystemRoot% C:\Windows%TEMP% C:\Users\{username}\AppData\Local\Temp%TMP% C:\Users\{username}\AppData\Local\Temp%USERDOMAIN% Userdomain associated with current user.%USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE% […]

Khôi phục Window Photos Viewer

Khi các bạn không muốn sử dụng Photos của win 10 nữa, thì đây là cách để các bạn khôi phục lại Windows Photo Viewer quen thuộc. Rất đơn giản, chỉ việc tải file sau về Import >> Yes –>là xong: Sau đó, các bạn chọn ứng dụng mặc định để mở ảnh là Window […]

Giới thiệu

Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm đến phần mềm của chúng tôi. Như các bạn đã biết, đối với một tiệm Internet công cộng, việc cài đặt hệ thống phần mềm cho phép máy trạm khởi động không ổ cứng đã không còn xa lạ gì, tuy nhiên, không phải Chủ phòng máy […]