Hướng dẫn Tải / Cập nhật/ Sửa game / Xóa Game

TẢI GAME MỚI: Bấm đúp chuột vào game cần tải –> Sau đó bấm Tải về CẬP NHẬT GAME: Bấm đúp chuột vào Game cần update nếu có phiên bản mới sẽ hiện nút Cập nhật SỬA GAME: Tính năng này sử dụng khi source game nghi vấn bị lỗi, hoặc xóa source tải lại. […]