Khôi phục Window Photos Viewer

Khi các bạn không muốn sử dụng Photos của win 10 nữa, thì đây là cách để các bạn khôi phục lại Windows Photo Viewer quen thuộc. Rất đơn giản, chỉ việc tải file sau về Import >> Yes –>là xong: Sau đó, các bạn chọn ứng dụng mặc định để mở ảnh là Window […]